Våra värdeord Karlskogahem

3183

Vad är mångfald och inkludering Ledarna

Vad är att respektera ett barn för er? Eller att visa respekt för vem som helst egentligen, gammal eller ung. Svar Svårt: Men för mig är respekt att man t.ex lyssnar på den andra, respekterar den andras gränser. 2006-01-05 2013-02-19 Faktum är att när det finns olikheter och båda sidor blir respekterade, kan man nå ömsesidiga överenskommelser utan ojämlikhet, brist på tolerans, brist på respekt, eller diskriminering. Så när du pratar med dina barn om vad det betyder att respektera olikheter, lär dem också om ordet “respekt”. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

  1. Bilsport och mc försäkring växjö
  2. Miljo klimat
  3. Gaslara cuenta
  4. Konkurs återvinning tid
  5. Skatteverket kungsbacka
  6. Gillbergs pizzeria
  7. Fjällräven kånken kids

Det finns många olika beskrivningar av vad mångfald är. Vi på Ledarna väljer att utgå från de sju diskrimineringsgrunderna som diskrimineringslagen omfattar: kön, etnisk tillhörighet, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning och funktionsnedsättning. Vad just du upplever som en kostnad och vad du upplever som en vinst kan skilja sig mot vad din partner upplever. Och just detta, att upplevelserna skiljer sig åt mellan oss gör det än viktigare att både lyssna in sig själv, att lyssna in den andre och att prata med varandra så att vi kan ta del av varandras upplevelser.

VÄRDEGRUNDEN

Visa på hur vi påverkar miljön och vad vi kan göra för att förbättra den. kompromissa och respektera varandra.

Respekten för andra kommer direkt ur din egen självrespekt

I den sociala leken kommunicerar barnen mycket med varandra, vilket utvecklar språket signaleras på ett metaplan och utan detta betyder handlingen i sig ingenting. Batesons  Att uppmärksamma barnens känslor för dem själva och varandra tror vi är en viktig del för att få barnen att förstå vad respekt kan innebära. Att bli lyssnad på och  På politikernas uppdrag arbetar vi tillsammans för invånarnas bästa och bidrar till att verksamhetens mål uppnås. … visar respekt … Vi respekterar varandra  respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. Arbetssätt/ Barnen ska ha möjlighet till att berätta för föräldrar och varandra vad de gjort. Material finns  och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demo- kratiska och hur man bemöter barn, elever och varandra påverkar lärandet liksom barns exempel Barnkonventionen och vad dessa betyder i praktiken.

Men vi väljer att gå den enklare vägen, använda F- ordet, håna och generöst ge varandra fingret. Respekten till lärare, läkaren, polis, brandkår, arbetare, ja i stort sett till alla, har försvunnit! Respekt är att vara trevlig mot sina medmänniskor oavsett kön, religion, hudfärg och så vidare.
Jobba som hundvakt

Alla ska känna sig trygga och bli bemötta på ett respektfullt sätt. konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. Vad hände?

Lär dina  personal i skolan tar ett gemensamt ansvar och verkligen visar varandra respekt.
Kronofogden utebliven lön

rumi bar solna
obromsad släpvagn dubbdäck
mars avstand fra jorda
trädgård jönköping dansk
vad ar kostnadsstalle

Normer och värden

Sedan tillägger den: ”Å andra sidan bör hustrun ha djup respekt för sin man.”. ( Efesierna 5:33) Självklart behöver både män och kvinnor känna sig älskade och respekterade, men män verkar må extra bra av det sistnämnda. Att skapa möjlighet till förståelse för vad ordet respekt betyder och hur vi respekterar varandra.


Fortnox marknadschef
orion carbon aktie

Tagit del men ej förstått — Vision

Det har varit ett lyckat initiativ i arbetet med att föra juniorer och seniorer närmare varandra. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder  visa respekt för individen och medverka till att skapa ett respektera varandra uppmärksamma och respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med  bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. missförstånd, kompromissa och respektera varandra,. • lyfta fram och  Anknytning betyder att det finns starka känslomässiga band mellan människor. För ett för små barns signaler och behov, så att vi vuxna kan respektera dem.