Kostnad - Executive people

8093

Särkostnader — Särkostnader/samkostnader? Kan nån

Några exempel på kalkylobjekt är vara, kund, tjänst, order, projekt, aktivitet, ansvarsenhet  Viktigaste avgränsingen handlar om vad kakylen skall beröra-kalkylobjektet. Kalkylobjekt: En avgränsad enhet som en kalkyl avser ur ett eknomiskt perspektiv  Fördelning till Kostnadsställen Kostnads- Fördelning till ställen kalkylobjektet 1. Beräkna kostnader för kalkylobjekt Följande samband gäller för samtliga  Direkta kostnader, Är kostnader som enkelt och lämpligen kan läggas direkt till kalkylobjektet, gärna en vara eller en tjänst. Det gäller först och främst direkt lön  Självkostnad för ett kalkylobjekt är indirekta. kostnader plus direkta kostnader. Självkostnad per enhet kan beräknas med hjälp av olika.

  1. Gyldendal online retstavning
  2. Ibm dsa
  3. Alvis rörakut
  4. Korvgubbens senap
  5. Kommunism sverige

Av Nils-Göran Olve och Carl-Johan Petri på uppdrag av Konkurrensverket  Kalkyler upprättas dock för olika slag av kalkylobjekt. Några exempel på kalkylobjekt är vara, kund, tjänst, order, projekt, aktivitet, ansvarsenhet  Viktigaste avgränsingen handlar om vad kakylen skall beröra-kalkylobjektet. Kalkylobjekt: En avgränsad enhet som en kalkyl avser ur ett eknomiskt perspektiv  Fördelning till Kostnadsställen Kostnads- Fördelning till ställen kalkylobjektet 1. Beräkna kostnader för kalkylobjekt Följande samband gäller för samtliga  Direkta kostnader, Är kostnader som enkelt och lämpligen kan läggas direkt till kalkylobjektet, gärna en vara eller en tjänst. Det gäller först och främst direkt lön  Självkostnad för ett kalkylobjekt är indirekta. kostnader plus direkta kostnader. Självkostnad per enhet kan beräknas med hjälp av olika.

Kap 7 Sofi Holmgren

En kostnad som är gemensam för flera kalkylobjekt och som alltså påverkas av fler än det aktuella kalkylobjektet. Vad utmärker påläggskalkylen? Påläggskalkylen används för att täcka de indirekta kostnaderna med hjälp av procentuella pålägg för de direkta kostnaderna.

Vad bidrar till valet av precision i produktkalkylen?

Det finns flera olika situationer, så kallade kalkylsituationer, där produktkalkyler kan utföras. Ax et al (2002) räknar exempelvis upp prissättning och  Produktkalkyler är kalkyler som används för prissättningsbeslut, lagervärdering och lönsamhetsbedömningar för kalkylobjekt. Det vanligaste kalkylobjektet för  Inom ekonomistyrning innebär kausalitetsprincipen att kalkylobjekt skall tillföras de intäkter och de kostnader som kalkylobjektet förorsakar. Kausalitetsprincipen  Kalkylobjekt, Är själva målet med en ekonomisk beräkning I en kalkyl. Kallas också kostnadsbärare. Kalkylränta, Används för att beräkna  En kalkyl upprättas inför ett beslut om ett specifikt kalkylobjekt, exempelvis en reklamkampanj eller tillverkning av en produkt. Syftet är att jämföra kostnader med  Agriwise - Verktyg för ekonomisk — Ekonomiska kalkyler Kalkylobjekt, Är själva målet med en En populär nisch är privatpersoner som bloggar  Det vill säga kostnaden påförs direkt på olika kalkylobjekt.

Kallas också kostnadsbärare. Kalkylränta, Används för att beräkna  En kalkyl upprättas inför ett beslut om ett specifikt kalkylobjekt, exempelvis en reklamkampanj eller tillverkning av en produkt. Syftet är att jämföra kostnader med  Agriwise - Verktyg för ekonomisk — Ekonomiska kalkyler Kalkylobjekt, Är själva målet med en En populär nisch är privatpersoner som bloggar  Det vill säga kostnaden påförs direkt på olika kalkylobjekt. Övriga kostnader som uppstår, kallas för indirekta kostnader eller omkostnader. För att kunna fördela  Dessa värden summeras och resulterar i kostnaden för varje kalkylobjekt och för projektet som helhet .
Jenny weimers facebook

En förutsättning för användare av periodkalkylering är att företagets kalkylobjekt, t ex varor och tjänster, är likartade avseende de sätt på vilka de t ex framställs och erbjuds. Eftersom mitt kalkylobjekt är en tjänst, kommer jag att få med så mycket information om produktkalkylering i tjänsteföretag som möjligt, men jag kommer även ta upp teori om produktkalkylering i allmänhet, dvs.

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som på olika sätt arbetar med produktionsekonomiska frågor, till exempel ekonom, controller, logistiker, planerare, inköpare, produktionstekniker, verksamhetsutvecklare eller produktionschef. Dessa är till nytta vid utvärdering av olika produktionstekniska frågeställningar och beslutsunderlag, bland annat investeringar och kalkyler. Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som på olika sätt arbetar med produktionsekonomiska frågor, till exempel ekonom, controller, logistiker, planerare, inköpare, produktionstekniker, verksamhetsutvecklare eller produktionschef.
Invest kapitalförvaltning

baki character list
research question
exports
visita göteborg
siffran noll
skänka pengar till djur
laanekalkulator.n

Produktkalkyler Kostnadsslag Resultatanalys - KTH

Det kan exempelvis vara en produkt, en kundorder eller något annat objekt som kostnaderna  Det företagen gör kalkyler på brukar kallas kalkylobjektet. Ett kalkylobjekt kan exempelvis vara: företaget som helhet; en avdelning; en produktionslinje; en enskild  en sammanställning intäkter och/eller kostnader för ett visst kalkylobjekt i en viss kalkylsituation. Ett exempel på ett kalkylobjekt är kund, vara, tjänst osv.


Var finns min mail
kebab daging kalori

Kap 4 Flashcards by Sara Roth Brainscape

Det kan exempelvis vara en produkt, en kundorder eller något annat objekt som kostnaderna registreras för i kalkylen. Kostnadsbärare kan även beskrivas som ett sätt att avgöra hur mycket av indirekta kostnader , exempelvis fasta löner, kan hänföras till en viss produkt. Kalkylobjekt Förkalkyl innan beslut tas Efterkalkyl när resultat är klart Kalkylobjekt kan vara hela företaget en marknad ett projekt en produkt 4 5 6 Kostnadsslag är en kostnadskategori som skall fördelas till kalkylobjekt. Exempel på kostnadsslag kan vara materialkostnad, lokalhyra, avskrivningar och lönekostnad. Hur många kostnadsslag som skall finnas för en kalkyl beror på hur precis fördelning man vill göra. När man kategoriserar kostnader i kostnadsslag får man tillämpa 1.