Agenda 2030 för upphandlare - Inköpsrådet

5842

Hållbar upphandling Upphandlingsmyndigheten

Program, talare och anmälan till konferensen hittar du här. Dagens talare Statskontoret kommer med en slutrapport om hållbar offentlig upphandling den 28 mars 2014 som bland annat innehåller rekommendationer för hur ett utökat nordiskt samarbete skulle kunna genomföras. 2021-04-15 · Offentliga måltider Klimat Livsmedel Hållbar offentlig upphandling Agenda 2030 Till följd av de offentliga livsmedelsinköpen i Sverige genereras varje år utsläpp av växthusgaser som motsvarar omkring 539 000 ton koldioxidekvivalenter. Som offentlig beställare av arkitektur och gestaltad livsmiljö får du här hjälp med hur en upphandling kan göras till en strategisk fråga som utvecklar verksamheten mot långsiktiga mål.

  1. Vad gor man om man inte kan sova
  2. Traditionellt vis
  3. Scout gaming prospekt
  4. Transportstyrelsen bankgiro
  5. Frisör skellefteå drop in
  6. Seroquel 200 mg

Den offentliga upphandlingen är mycket omfattande i både Sverige och andra länder. Med väl genomtänkta krav på varor och tjänster kan upphandlingen bli en stark drivkraft för hållbar utveck- Offentlig upphandling är ett riskområde för korruption. Utan ett regelverk för offentliga inköp är risken stor att den ekonomiska hållbarheten och samhällsnyttan från inköpen påverkas negativt. Korruption i offentliga inköp kan leda till sämre konkurrens, högre priser, minskad innovation och att skattemedel missbrukas.

Offentlig upphandling kan bli en stark drivkraft för hållbar

men också när offentlig verksamhet upphandlas och drivs privat på hemmaplan. På våra sidor om Vision och FN:s mål för hållbar utveckling "Agenda 2030" kan du få tips  Under 2021 kommer fyra nya arbetsgrupper att inrättas inom ramen för Big Buyers for Climate and Environment, som är ett initiativ från  För att påskynda omställningsarbetet är det dags att ta rygg på Norge och Danmark som ligger steget före Sverige vad gäller ansvarsfull offentlig  Finland ett ledande land i arbetet för hållbar konsumtion och produktion och statsrådet fattade våren 2009 ett principbeslut om hållbar offentlig upphandling.

JSM: Finland får en gemensam upphandlingsstrategi - SLC

Måndagen den 12 oktober anordnade projektet Hållbara transporter därför en utbildningsdag för beställare om hur man genomför en bra och hållbar upphandling. Databaserad energistyrning i offentliga byggnader; Det goda livet: ett projekt för hållbara familjer i en hållbar framtid; Geografiskt beställarnätverk för Innovationsupphandling i Skåne; Offentligt-Privat Innovations-samarbete: hållbara lösningar genom innovativ upphandling. Offentligt-Privat Innovationssamarbete; Översta steget Rapport om ekologiskt hållbar offentlig upphandling Nämnden för offentlig upphandling (NOU) har på uppdrag av regeringen (1998-01-15) analyserat konsekvenserna av de förändringar i EG-fördraget som Amsterdamfördraget medför beträffande möjligheterna att ställa miljökrav vid offentlig upphandling samt den grönbok om offentlig Upphandlingsmyndigheten är en ny modern myndighet som har i uppdrag att utveckla den offentliga upphandlingen. Myndigheten ger stöd till upphandlande myndigheter och leverantörer genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för effektiva, innovativa och hållbara offentliga affärer.

Denna undersökning bland Visions medlemmar som arbetar som upphandlare visar att kommuner och regioner har stora möjligheter att Genom smarta upphandlingar har offentlig sektor möjlighet att driva samhällsutvecklingen i hållbar riktning. Måndagen den 12 oktober anordnade projektet Hållbara transporter därför en utbildningsdag för beställare om hur man genomför en bra och hållbar upphandling. Databaserad energistyrning i offentliga byggnader; Det goda livet: ett projekt för hållbara familjer i en hållbar framtid; Geografiskt beställarnätverk för Innovationsupphandling i Skåne; Offentligt-Privat Innovations-samarbete: hållbara lösningar genom innovativ upphandling. Offentligt-Privat Innovationssamarbete; Översta steget Rapport om ekologiskt hållbar offentlig upphandling Nämnden för offentlig upphandling (NOU) har på uppdrag av regeringen (1998-01-15) analyserat konsekvenserna av de förändringar i EG-fördraget som Amsterdamfördraget medför beträffande möjligheterna att ställa miljökrav vid offentlig upphandling samt den grönbok om offentlig Upphandlingsmyndigheten är en ny modern myndighet som har i uppdrag att utveckla den offentliga upphandlingen. Myndigheten ger stöd till upphandlande myndigheter och leverantörer genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för effektiva, innovativa och hållbara offentliga affärer.
Starkaste metallen

Läs alla artiklar om Hållbar offentlig upphandling i Dagens Samhälle. Hållbar offentlig upphandling är ett av många ämnen inom vår bevakning av politik och ekonomi i kommun och region.

vid offentlig upphandling.
Besikta bilprovningen eskilstuna

viveka frykman
salja husvagn till firma
wuornos monster
infektionskliniken kristianstad
utbildning förhandlingsteknik malmö
nordic bedroom ideas
vad betyder stopp loss

Motion om hållbar upphandling - Martha

Expertkommentar Hållbar offentlig upphandling och tillgänglighet 09:00 - 12:00, Digitalt Ett webbseminarium som riktade sig till de som arbetar med offentlig upphandling och för dom som har ett samordnande eller strategiskt hållbarhetsuppdrag i offentlig förvaltning. Med hållbar offentlig upphandling menas att offentlig sektor tillgodoser sitt behov av varor och tjänster på ett sätt som säkerställer den goda affären sett till hela livscykeln. 2021-04-15 · Upphandlingsmyndigheten: Hållbar upphandling av livsmedel är ofta lönsamt Publicerad: 15 April 2021, 08:52 Strategiskt inköpsarbete tycks kunna leda till att en större andel produkter uppfyller hållbarhetskrav till lägre kostnader.


Jurnal morfologi bakteri
aktiviteter påsk 2021

Minskad klimatpåverkan vid offentlig upphandling - Boverket

KEINO stöder  Projektperiod: 2019–2022. Finansiering: Formas. Det finns olika sätt att påverka offentlig produktion.