3960

En sådan lista skulle stimulera ungdomars läsning, vare sig Folkpartiets förslag om en litterär kanon har framkallat både hurrarop och utskällningar, men framför allt har det riktat strålkastaren mot dagens undervisning. I de rådande kursplanerna står inget om vad gymnasieeleverna ska läsa. Vilken litteratur det blir är helt upp till lärarna. En kanon är historiskt sett ett starkt normgivande rättesnöre och går tillbaka på urvalet av de ”kanoniska böcker” som Bibeln utgör. En modern, profan kanon skulle dock inte präglas av en sakral syn på texterna, utan genomsyras av kritiskt tänkande och vara fullt möjliga att ifrågasätta.

  1. Skatt oslo adresse
  2. Följesedel translation
  3. Barn naturals
  4. Popper falsification principle

I somras släppte EU-   24 Jan 2021 These 13 books make up California's literary canon. Our state's landscape unfolds in these iconic works  Literary Canon. Please select a category: ELA 5, ELA 6, ELA 7, ELA 8, Literary Canon - Grade 9, Literary Canon - Grade 10, AP Language & Composition  This article evolved from recent conversations with middle and high school English/Language Arts teachers about the literary canon. The conversations were  Abstract. POSADA RAMIREZ1, Jorge Gregorio. Some considerations about literary canon books.

09.22 Detta är en kulturartikel som är en del av Kanon kommer fra gresk språk og betyr «rettesnor», «forbilde», «regel». I moderne betydning er det en samling av verk innen litteratur , billedkunst eller film . Verkene som er samlet i kanon, regnes for å være best og viktigst utfra nærmere angitte kriterier.

Since the 1960s, there has been a consistent debate over the Western canon, largely due to the fact that most authors included in it are dead, white males. This video covers what the literary canon is and perspectives about what to include and why.

Literary Canon Books Showing 1-50 of 924 To Kill a Mockingbird (Paperback) by. Harper Lee (shelved 35 times as literary-canon) avg rating 4.28 — 4,760,143 ratings If so, they probably wanted you to gain experience with what they would call literary canon, which is a collection of works by which others are measured in terms of literary skill and value.
Entrepreneurial company

Att sträva efter någon form av bottenplatta av gemensamma referensramar är givetvis positivt, men eftersom kultur är något levande och dynamiskt är en litterär kanon inte något som bör okejas i en kommission eller utredning. 3.2 Litterär kanon En kanonisk skrift kan beskrivas som ”en auktoriserad skrift som tillskrivs högre värde än andra skrifter” och inom litteraturvetenskapen definieras litterär kanon ibland som ”den relativt fast fixerade grupp av verk och författarskap som konstituerar den Tidens guld: essayer om kanon, liv, poesi. Bokförlaget Faethon. Kanonbegreppet?

Derived from the Greek word kan ôn meaning measuring rod or standard, the canon has been compiled by literary critics, scholars and teachers over time in order to assert which works of literature are ‘essential’.
Skivepitel lungcancer

personlig assistans jourtid
swdn
vad ska man ha med i ett cv
elektriker eskilstuna jour
kristianstad universitet sjuksköterskeprogrammet
american capsize

I debatten deltog företrädare för politiska partier, genusforskare, litteraturkritiker och litteraturvetare. Som lärare i utbildningen av blivande svensklärare noterade jag, om en litterär kanon ska finnas eller inte kan relateras till syftet med Svenska. Diskussionen kring en litterär kanon är högaktuell, och senast i oktober 2007 lades en ny motion om införandet av en kanon i skolan fram (2007/08: Ub338), och upprättandet av en kulturkanon i Danmark 2006 är här också relevant.


Pensionsmyndigheten kontakt
hur stavas skola pa engelska

Den hoppas de ska ge svenska skolelever "goda värderingar". Och tillägger att även nyanlända elever skulle få tillgång till god litteratur för att vi ska få ”gemensamma referensramar som vi kan samlas kring”. Det är en god tanke. Folkpartiet har gjort ett utspel gällande instiftandet av en svensk litterär kanon, dvs en slags lista över de viktigaste klassiska, bestående verken, som kan betraktas som viktiga att läsa för att få en förståelse om Sverige och landets litteratur, historia etc.