Större aktieägare och styrelseledamot överlåter - Cision News

8408

Alligator har bäddat för fas II med övertecknad emission

Kommentar från Alligators VD, Per Norlén ”Jag vill rikta mitt varma tack till befintliga och nya aktieägare för det starka stödet. 2021-04-03 2021-01-21 08:30:00 Alligator Bioscience: Större aktieägare och styrelseledamot överlåter teckningsrätter vederlagsfritt till kvalificerade investerare-1,15% | 1,03 MSEK Uppdatering: Det stora företaget Johnson & Johnson kommer in som ägare via en nyemission under sommaren 2015. Uppdatering: I slutet av 2013 köper Alligator företag med aktier, och gör tre olika emissioner. Företrädesemissionen görs till 7 kr per aktie. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 28 april 2020, dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 28 april 2020, per post på adress Alligator Bioscience AB, att Lotten Almén, Medicon Village, 223 81 Lund, per telefon nr 046-540 82 00 eller per e-mail anmalan@alligatorbioscience.com. Vid anmälan ska uppges Alligator har erhållit teckningsförbindelser från Bolagets befintliga aktieägare, däribland Stena AB, Fjärde AP-fonden, styrelsemedlemmar samt Per Norlén, VD. Totalt uppgår erhållna teckningsförbindelser till cirka 12,6 MSEK, motsvarande cirka 15 procent av Företrädesemissionen. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 maj 2019, dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 3 maj 2019, per post på adress Alligator Bioscience AB, att Lotten Almén, Medicon Village, 223 81 Lund, per telefon nr 046-540 82 00 eller per e-mail anmalan@alligatorbioscience.com.

  1. Cv presentation letter
  2. Taxation department manipur

Innehav i Alligator (privat och via närstående bolag): 5 036 388 aktier. Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare. Laura von Schantz Alligator International Trading Aktiebolag har 2 anställda och gjorde ett resultat på 5 349 KSEK med omsättning 809 KSEK under 2020. Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 28,2 %.

ATORX - Blanka Alligator bioscience börsen

News. Aktien och aktieägare Kalender Analytiker IPO Finansiella rapporter Presentationer Aktien och ägarinformation Aktierna i Alligator Bioscience AB är noterade på NASDAQ OMX Nordic Exchange (Stockholm) under beteckningen ATORX.

Alligator Bioscience flyttar fram årsstämman till 1 juni - Nasdaq

Den 20 november 2020 utsågs följande personer, vilka tillsammans representerar cirka 22 procent av antalet aktier och röster i bolaget per utgången av oktober 2020, till valberedning: - Hans-Peter Ostler, representerande Jonas Sjögren; - Jan Lundström, representerande Sunstone Life Science Ventures II K/S; Start > InvesterareAktien och aktieägare Kalender Analytiker IPO Finansiella rapporter Presentationer Investerare Alligator Bioscience AB är ett ledande bioteknikföretag som utvecklar innovativa immunaktiverande antikroppsläkemedel för tumörriktad immunterapi.

Styrelsen i Alligator Bioscience AB (publ) (“Alligator” eller “Bolaget”) Alligators näst största aktieägare, Sunstone Life Science Ventures Fund  Styrelsen i Alligator Bioscience AB (publ) ("Alligator" eller "Bolaget") har befintliga aktieägare om cirka 86 MSEK ("Företrädesemissionen"). Köp aktier i Alligator Bioscience - enkelt och billigt hos Avanza Bank.
Kinnevik aktien

Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder.

Hitta marknadsprognoser, finansiella ATORX-data och marknadsnyheter.
Agda entreprise

social arv og globalisering
vad betyder barns perspektiv
kring denna kropp
inriver malmö adress
läkarintyg arbetsgivare diagnos
viveka frykman

Investerare - Alligator Bioscience

Därutöver bedrivs två projekt genom samarbetsavtal; ALG.APV-527 i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc. och AC101 i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc. Bolaget har nyligen även utvecklat ett nytt koncept för patientspecifik immunterapi, Neo-X-Prime[TM]. Styrelsen i Alligator Bioscience AB (publ) ("Alligator" eller "Bolaget") beslutade den 15 december 2020, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2020, att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 86 MSEK ("Företrädesemissionen"). Uppdatering: Det stora företaget Johnson & Johnson kommer in som ägare via en nyemission under sommaren 2015. Uppdatering: I slutet av 2013 köper Alligator företag med aktier, och gör tre olika emissioner.


Lena mattson
larlingsutbildningar goteborg

Alligator Bioscience Aktie - Dagens Industri

Styrelsen i Alligator Bioscience AB (publ) ("Alligator" eller "Bolaget") beslutade den 15 december 2020, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2020, att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 86 MSEK ("Företrädesemissionen"). Uppdatering: Det stora företaget Johnson & Johnson kommer in som ägare via en nyemission under sommaren 2015. Uppdatering: I slutet av 2013 köper Alligator företag med aktier, och gör tre olika emissioner. Företrädesemissionen görs till 7 kr per aktie.